Groepstherapie

Ithaca biedt meerdere mogelijkheden tot groepstherapie. Groepspsychotherapie is psychotherapie in groepsverband, waar het leren van en met elkaar, in de interactie met andere deelnemers en de psychotherapeuten, centraal staat. De therapiegroep bestaat uit een beperkt aantal deelnemers en twee groepspsychotherapeuten die wekelijks bij elkaar komen. Alle deelnemers werken aan hun eigen psychische klachten en problemen. Tijdens de sessies onderzoeken de groepsleden hun problemen met elkaar onder begeleiding van de psychotherapeuten. Om die reden wordt van deelnemers enig vermogen tot inleven en het kunnen luisteren en ruimte maken voor anderen gevraagd.

Groepspsychotherapie is geschikt voor een brede groep van mensen met psychische en psychiatrische problematiek en bewezen effectief bij onder andere angststoornissen, stemmingsstoornissen en persoonlijkheidsproblematiek. Therapeutische factoren zijn bijvoorbeeld: interpersoonlijke feedback (cognitief, affectief en gedrag), onderlinge herkenning, empathie en steun, herkennen en veranderen van rolpatronen en het leren oefenen van nieuw gedrag, leren van voorbeeldgedrag en leren van onderling advies. Groepstherapie geeft een mogelijkheid om nieuwe positieve ervaringen op te doen in spannende momenten in hoe je jezelf beleeft ten opzichte van anderen. Deze nieuwe ervaringen kunnen zich vertalen naar het eigen leven.

Groepstherapie mogelijkheden binnen Ithaca:

  • Binnen Ithaca zijn er verschillende psychodynamische therapiegroepen voor zowel Nederlandstalige als Engelstalige volwassenen.
  • Binnenkort zal er een psychodynamische therapiegroep starten voor Hebreeuws sprekende volwassenen.
  • Het voornemen is om halverwege 2023 om een psychodynamische therapiegroep starten specifiek voor adolescenten/jong-volwassenen, leeftijd 18 – 24 jaar, Nederlandstalig.