Algemene Voorwaarden Ithaca Psychotherapiepraktijk B.V

A Praktijkopleidingsplek

Ithaca Psychotherapiepraktijk B.V. is een erkende opleidingspraktijk voor psychologen die na hun universitaire opleiding in opleiding zijn tot psychotherapeut. Bij hun onderzoeken en behandelingen worden zij begeleid door een senior binnen de praktijk en door externe supervisors. Niet alleen draagt onze praktijk zo bij tot de vorming van een nieuwe generatie, ze profiteert ook van de meest actuele kennis en methoden die deze psychotherapeuten in opleiding meebrengen.

B Beroepscode & Klachtenreglement

U neemt kennis van onze beroepscodes (zoals vastgesteld door de LVVP) en van ons klachtenreglement wat u kunt vinden middels de volgende link: https://www.psynip.nl/uw-beroep/tuchtrecht-en-klachten/klachtprocedure/

C Informatie aan zorgverzekeraars en DIS

Ithaca is wettelijk verplicht om een aantal van uw persoons- en behandelgegevens vast te leggen. Een deel van deze gegevens komt ook op de rekening voor de zorgverzekeraar te staan. In de gespecialiseerde ggz is dat ook uw diagnose.

Tevens heeft Ithaca de verplichting om gegevens (de ‘minimale dataset’) te verstrekken aan het landelijke dbc-informatiesysteem, het DIS. Dit zijn gegevens over onder andere uw diagnose en behandeling, maar zonder uw naam en adresgegevens (anoniem). Ithaca verstrekt geen gegevens aan het DIS als u hiertegen bezwaar maakt door een  privacyverklaring te ondertekenen.

D Doorgeven wijzigen gegevens

Elke verandering in uw gegevens die van belang zijn voor de financiële verwerking van uw behandeling dient u schriftelijk aan ons secretariaat door te geven. Via info@psychotherapieamstelveen.nl.  Een niet ontvangen factuur doordat u uw adreswijziging niet heeft doorgegeven valt onder de normale betalingsvoorwaarden.

E Financiële verantwoordelijkheid

Ithaca is een contractvrije praktijk en hanteert 100% van het Nza tarief. Indien u geen “zuivere-restitutiepolis” heeft, krijgt u te maken met een eigen bijdrage. De eigen bijdrage kan oplopen tot 45% van de factuur.

De factuurkosten kunnen variëren afhankelijk van het aantal activiteiten en de intensiteit van de behandeling. Check daarom bij uw verzekering wat zij precies vergoeden bij een niet-gecontracteerde Psychotherapiepraktijk die het NZA/WMG tarief hanteert. U bent zelf  verantwoordelijk voor de financiering van uw behandeling en/of psychodiagnostisch onderzoek.

Het eigen risico bedraagt € 385 per kalenderjaar.

F Wachttijden

De wachttijden van Ithaca Psychotherapiepraktijk B.V. zijn te vinden op onze website https://www.psychotherapieamstelveen.nl.

Ze worden maandelijks aangepast. Tussen de intake en de behandeling kan de wachttijd oplopen tot 12 weken.

BETALINGSVOORWAARDEN

Artikel 1 Toepassing

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen behandelaar en de patiënt.

Artikel 2 No Show regeling

Afspraken moeten uiterlijk 48 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Dit kan telefonisch: 020-8118870 of via de e-mail: info@psychotherapieamstelveenn.nl Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 48 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen. De kosten hiervoor zijn maximaal € 90,00. In uitzonderlijke gevallen kan een gereduceerd tarief in rekening worden gebracht Bij intake afspraken dient u zich ten minstens 48 uur (twee werkdagen) voorafgaand aan de intake afspraak, telefonisch af te melden op onderstaand telefoonnummer. Anders zijn wij genoodzaakt 1 uur in rekening te brengen (no-show tarief á €90,-)

Artikel 3 Betalingstermijn

Om ons zo goed mogelijk bezig te kunnen houden met datgene waar wij goed in zijn, dit is uw behandeling binnen Ithaca, hebben wij de financiële afhandeling van de facturen uit handen gegeven aan de firma Infomedics. De betalingsvoorwaarden en eventuele incassokosten vindt u op de factuur die u van Infomedics ontvangt.

3.1 Indien u vragen heeft over de betaling van de factuur dan kunt u daarvoor terecht bij Infomedics op het daarvoor bestemde

telefoonnummer: 0900 0885.

3.2 Heeft u inhoudelijke vragen over de factuur dan kunt u contact opnemen met de afdeling declaraties onder telefoonnummer 020-8118870 / declaraties@psychotherapieamstelveen.nl.

Artikel 4 Opschorten behandeling

Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.