Intakeprocedure

TELEFONISCHE SCREENING

Voorafgaand aan de intake zal de intaker contact met u opnemen om kort te inventariseren of wij een passende praktijk voor u zijn gezien uw hulpvraag en problematiek. In dit telefoongesprek, wat maximaal 15 minuten duurt, zullen concrete, gerichte vragen worden gesteld, maar zal niet te veel worden uitgeweid over uw problematiek.

Gedurende de intakeprocedure kan alsnog worden geconstateerd dat Ithaca geen passende hulp kan bieden en zal worden meegedacht over mogelijke alternatieven.

Wachttijd

Aanmeldwachttijd: 2 weken

Behandelwachttijd: 8-12 weken

Intakegesprekken

Als vanuit de telefonische screening blijkt dat Ithaca mogelijk passende zorg zou kunnen bieden zullen er in ieder geval 2 intakegesprekken face to face plaatsvinden. Het eerste gesprek zal plaatsvinden met een psycholoog of psychotherapeut die met u dieper ingaat op uw klachten, problemen, achtergrond, behandelgeschiedenis en hulpvraag.

Het tweede gesprek vindt plaats met de praktijkhouder die vervolg vragen zal stellen op het eerste gesprek.

Overleg in het team

Binnen het team wordt de informatie uit de intakes besproken en wordt er gekeken naar mogelijke vervolgstappen. Hierbij zijn er 3 opties:

1) U komt in behandeling bij Ithaca. In dat geval wordt er op basis van de intake besproken welke behandelaar het best bij u, uw klachten en uw hulpvraag past en welke therapievorm aangewezen is om u zo goed mogelijk te helpen. Uw behandelaar is dus niet altijd degene met wie u de intakegesprekken heeft gevoerd.
2) Wanneer Ithaca niet aan uw hulpvraag kan voldoen, bijvoorbeeld wanneer wij niet de expertise in huis hebben voor een bepaalde therapie die u wel nodig heeft, dan geven wij dit aan. Wij zullen dan een aanbeveling doen voor een plek waarvan wij denken dat u daar wél terecht kunt en de juiste hulp kunt krijgen.
3) Er kan op basis van dit overleg ook besloten worden om eerst nog aanvullend psychodiagnostisch onderzoek uit te voeren voordat wij u een behandelvoorstel kunnen doen. Bijvoorbeeld omdat er toch nog onvoldoende informatie is of er onduidelijkheden zijn.

Adviesgesprek

Nadat u de intakegesprekken heeft gehad en er in het team is overlegd over de passende vervolgstappen, zal u worden uitgenodigd voor een adviesgesprek. Dit gesprek vindt plaats tussen u en de intaker. In dit gesprek worden de resultaten van de intakeprocedure en eventuele aanvullende onderzoeken met u besproken. Ook wordt er aan u teruggekoppeld wat volgens ons de meest passende behandeling is, en of Ithaca dit u kan bieden of dat wij u toch aanraden om contact op te nemen met een andere, meer passende behandelaar.

Behandeling

Indien u bij Ithaca in behandeling komt, en u akkoord gaat met het behandelvoorstel, dan zal uw aangewezen behandelaar contact met u opnemen om een eerste kennismakingsgesprek te plannen en een start te maken met het opstellen van een behandelplan. In dit behandelplan worden uw klachten en uw hulpvraag samengevat en wordt er vastgelegd welke behandeling u hiervoor zult volgen en wat hierbij de grootste punten van aandacht zijn. Samen met de behandelaar besluit u wat de frequentie, dag en tijd van de therapie zal zijn. Soms kunt u nog samen met uw behandelaar concrete doelen opstellen die u met behulp van de therapie wilt bereiken.

Start behandeling

Nadat u via de huisarts een verwijsbrief heeft gekregen kunt u zich telefonisch, via de e-mail of via de website aanmelden bij Ithaca. Vervolgens start de intakeprocedure. Deze bestaat uit 2 gesprekken. Afhankelijk van uw klacht en uw hulpvraag vragen wij u hierna mogelijk nog voor aanvullend onderzoek.

Tarieven voor Behandelconsulten

Kostenoverzicht