EMDR

Deze vorm van therapie is voor mensen die last blijven houden van gevolgen van een schokkende, traumatische ervaring zich onder andere uitend in het hebben van nachtmerries, herbelevingen of flashbacks. In het begin van EMDR-therapie wordt aandacht besteed aan oorzaak en achtergrond van de klachten. Daarnaast wordt er een taxatie gemaakt van een aantal individuele kenmerken, waaronder de persoonlijke draagkracht en de last die men van de klachten ondervindt. De therapeut zal met client in kaart gaan brengen om welke traumatische gebeurtenissen het gaat en hier meer informatie over verzamelen en vast te stellen met welke beelden er aan de slag wordt gegaan. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart waarbij gevraagd wordt aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Dit gebeurt in combinatie met een afleidende stimulus, zoals een geluids- of lichtimpuls. Na zo’n ‘set’ wordt rust genomen en stilgestaan bij gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties die op zijn gekomen en wordt een nieuwe set gestart.

Door dit proces te herhalen en de verschillende vastgestelde beelden/herinneringen door te werken wordt de hevige angstige lading van de herinneringen verminderd en kunnen de klachten afnemen. De traumatische herinnering blijft wel een herinnering maar het is niet meer zo overspoelend om hier over na te denken: het kan een plekje krijgen in jezelf. Ook is de verwachtingen dat situaties in het hier en nu die de traumarespons voorheen opriepen, minder triggerend zijn. Hierdoor kan ook ruimte komen om, middels vervolg behandeling, te werken aan mogelijke onderliggende patronen of moeilijkheden die verder nog spelen. Denk bijvoorbeeld aan depressieve klachten, problemen met zelfbeeld en moeilijkheden in relaties.

NB: Mocht er sprake zijn van complex trauma of meervoudig trauma kunnen wij besluiten door te verwijzen naar meer trauma-gespecialiseerde instellingen.